Thời hạn cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày hỏi:28/02/2019

Tìm hiểu về quy chế cung cấp thông tin của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Có thắc mắc sau tôi chưa nắm rõ mong nhận phản hồi: Thời hạn cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định tại Điều 8 Quyết định 658/QĐ-BKHĐT năm 2015 về Quy chế cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, cụ thể như sau:

   - Đối với thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách: thời gian cung cấp không quá 05 ngày làm việc kể từ khi văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chế độ chính thức được ban hành.

   - Đối với văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý nhà nước: Thời gian cung cấp không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành.

   - Đối với những thông tin quy định tại điểm g, h Khoản 12 Điều 7 của Quy chế này, thời gian cung cấp không quá 07 ngày làm việc kể từ khi chiến lược, quy hoạch hoặc dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu được phê duyệt.

   - Đối với thông tin Trả lời bạn đọc:

   Chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận câu hỏi, đơn vị có trách nhiệm trả lời kết quả hoặc thông báo quá trình xử lý tới bạn đọc và Đơn vị Thường trực của Ban Biên tập MPI Portal để đăng tải trên MPI Portal. Trường hợp câu hỏi không liên quan đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì Ban Biên tập thông báo ngay cho tổ chức, cá nhân có câu hỏi.

   - Đối với thông tin về chương trình, đề tài khoa học: thời gian cung cấp không, quá 18 ngày làm việc kể từ khi chương trình, đề tài được phê duyệt hoặc sau khi chương trình, đề tài được nghiệm thu.

   - Đối với các sự kiện do đơn vị tổ chức hoặc đồng tổ chức sự kiện cung cấp thông tin cho Đơn vị Thường trực Ban Biên tập MPI Portal theo hình thức quy định tại Điều 6 Quy chế này trước 01 ngày đối với các sự kiện tổ chức trong Bộ và 03 ngày đối với các sự kiện tổ chức ngoài Bộ.

   - Đối với thông tin tại Khoản 14 Điều 7 của Quy chế này, thời gian kiểm duyệt thông tin trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được tin bài từ Đơn vị Thường trực của Ban Biên tập MPI Portal.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn