Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc Bộ Xây dựng là bao lâu?

Ngày hỏi:16/08/2018

Xin chào Ban biên tập, tôi tên Na Nguyễn là sinh viên năm 3 trường Đại học Kinh tế Tp. HCM. Đề đáp ứng nhu cầu học hỏi của bản thân, do đó mà tôi có tìm hiểu một số tài liệu về vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công, viên chức tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng, nhưng có vài điểm tôi vẫn chưa rõ lắm, nhờ Ban biên tập hỗ trợ giúp: Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc Bộ Xây dựng là bao lâu? Có văn bản nào quy định vấn đề này không? Mong sớm nhận được phản hồi. (0123**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Quyết định 908/QĐ-BXD năm 2016 Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công, viên chức tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác được quy định như sau:

   - Công chức, viên chức khi có thời gian công tác từ 03 năm (đủ 36 tháng) đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 6 và 05 năm (đủ 60 tháng) đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy định này.

   - Bên cạnh đó, mình xin cung cấp thêm việc quy định chi tiết danh mục: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Bộ Xây dựng ban hành Quy định này; Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, ban hành văn bản quy định cụ thể danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực, ngành, nghề quy định tại Điều 6 Quy định này thuộc phạm vi quản lý của đơn vị và gửi đến Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác. Để hiểu rõ và chi tiết hơn vui lòng tìm hiểu thêm tại Quyết định 908/QĐ-BXD năm 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn