Thời hạn giải quyết đề nghị cấp lại Giấy phép dịch vụ nổ mìn

Ngày hỏi:25/07/2017

Thời hạn giải quyết đề nghị cấp lại Giấy phép dịch vụ nổ mìn được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Nguyễn Văn Tiến. Công ty tôi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép dịch vụ nổ mìn. Hiện giờ Giấy phép dịch vụ nổ mìn của công ty bị rách nát không sử dụng được. Do đó, công ty tôi đã nộp bị hồ sơ để đề nghị cấp lại giấy phép dịch vụ nổ mìn. Cho tôi hỏi thời hạn giải quyết đề nghị cấp lại Giấy phép dịch vụ nổ mìn là bao lâu? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Nguyễn Văn Tiến (nguyentien*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn giải quyết đề nghị cấp lại Giấy phép dịch vụ nổ mìn được quy định tại Khoản 6 Điều 43 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 có hiệu lực từ ngày 01/07/2018. Cụ thể là:

   Hồ sơ quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này lập thành 01 bộ và nộp tại cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định, cấp Giấy phép dịch vụ nổ mìn; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Căn cứ quy định trên thì các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy phép dịch vụ nổ mìn thì phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị nộp tại cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định kiểm tra, thẩm định, cấp Giấy phép dịch vụ nổ mìn trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép dịch vụ nổ mìn bao gồm các loại giấy tờ sau:

   - Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép dịch vụ nổ mìn;

   - Báo cáo hoạt động dịch vụ nổ mìn trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép đã cấp lần trước;

   - Bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;

   - Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

   - Văn bản đề nghị cấp Giấy phép dịch vụ nổ mìn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với hình thức dịch vụ nổ mìn tại địa phương có phạm vi hoạt động giới hạn trong địa bàn đất liền của 01 tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương; văn bản đề nghị cấp Giấy phép dịch vụ nổ mìn của cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với dịch vụ nổ mìn trên thềm lục địa hoặc dịch vụ nổ mìn có phạm vi hoạt động trên toàn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

   - Đề án dịch vụ nổ mìn nêu rõ mục tiêu, quy mô, phạm vi, tính phù hợp quy hoạch, nhu cầu về dịch vụ nổ mìn và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp; các điều kiện cần thiết và giải pháp bảo đảm về an ninh, an toàn trong hoạt động cung ứng dịch vụ nổ mìn; bản sao Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và phương án nổ mìn điển hình đã thực hiện trong 02 năm trở về trước tính từ thời điểm đề nghị cấp Giấy phép dịch vụ nổ mìn; giấy tờ, tài liệu quy định tại các điểm g, h và i khoản 1 Điều 42 của Luật này;

   Trên đây là nội dung tư vấn về thời hạn giải quyết đề nghị cấp lại Giấy phép dịch vụ nổ mìn. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn