Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai được kéo dài thời gian giải quyết hơn so với lần đầu?

Ngày hỏi:10/08/2021

 Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai sẽ được kéo dài thời gian giải quyết hơn so với lần đầu đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai được kéo dài thời gian giải quyết hơn so với lần đầu?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 28 Luật khiếu nại 2011 quy định về thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu như sau:

   Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

   Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

   Như vậy, tùy thuộc vào vụ việc đơn giản hay phực tạp rồi tùy thuộc vào vùng miền khác nhau mà quy định linh hoạt về thơi hạn giải quyết khiếu nại. Tuy nhiên, không được kéo dài quá 60 ngày đối với vụ việc ở vùng sâu, vùng xa như đã quy định.

   Còn khi giải quyết khiếu nại lần hai thì tại Điều 37 Luật khiếu nại 2011 quy định:

   Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

   Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.

   Như vậy, nhìn chung thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai được kéo dài thời gian giải quyết hơn so với lần đầu, cụ thể ở lần đầu cao nhất không quá 60 ngày thì ở lần 2 không quá 70 ngày.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn