Thời hạn giải quyết khiếu nại quyết định hành chính là bao lâu?

Ngày hỏi:08/11/2020

Tôi được biết sắp tới có quy định mới hướng dẫn về luật khiếu nại. Vậy tôi muốn hỏi về thời hạn giải quyết khiếu nại quyết định hành chính kể từ ngày nhận được khiếu nại là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 16 Nghị định 124/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 10/12/2020) quy định về thụ lý giải quyết khiếu nại như sau:

   Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền giải quyết mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc lần hai phải thụ lý giải quyết.

   Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung và cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại thì thụ lý khi trong đơn khiếu nại có đầy đủ chữ ký của những người khiếu nại và có văn bản cử người đại diện theo quy định tại Điều 7 của Nghị định này. Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do trong văn bản thông báo cho người khiếu nại.

   Như vậy, kể từ nhận được khiếu nại quyết định hành chính nếu thuộc thẩm quyền giải quyết thì người có thẩm quyền giải quyết phải thụ lý giải quyết trong thời hạn 10 ngày. Trường hợp có nhiều người khiếu nại cùng một nội dung thì phải có đầy đủ chữ ký của những người khiếu nại và văn bản cử người đại diện.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn