Thời hạn giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri của các bộ, cơ quan, địa phương

Ngày hỏi:08/09/2017

Thời hạn giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri của các bộ, cơ quan, địa phương được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Nguyễn Văn Toàn. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến. Tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp cho tôi. Cho tôi hỏi, thời hạn giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri của các bộ, cơ quan, địa phương được quy định là bao lâu? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ky Luật. Xin cảm ơn!

Nguyễn Văn Toàn (toan*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri của các bộ, cơ quan, địa phương được quy định tại Điều 12 Quyết định 33/2017/QĐ-TTg Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Cụ thể là:

   1. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, ngành, địa phương quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Quy chế này:

   Trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị, các bộ, cơ quan, địa phương phải có trách nhiệm giải quyết, trả lời. Kết quả giải quyết được trả lời, thông báo bằng văn bản đến cử tri và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của Quy chế này.

   2. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, ngành, địa phương quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều 4 Quy chế này.

   Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị, bộ, cơ quan, địa phương được giao chủ trì phải có văn bản thông báo kết quả giải quyết kiến nghị đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của Quy chế.

   3. Đối với kiến nghị có nội dung phức tạp hoặc có liên quan đến nhiều vấn đề phải giải quyết cần có thêm thời gian để nghiên cứu, kiểm tra, xác minh, xử lý thì các bộ, cơ quan, địa phương phải có văn bản đề nghị gia hạn thời gian giải quyết và trả lời, thời gian đề nghị gia hạn không quá 30 ngày đối với tất cả các kiến nghị quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này. Văn bản đề nghị gia hạn thời gian giải quyết, trả lời kiến nghị của các bộ, cơ quan, địa phương gửi tới Ban Dân nguyện, Văn phòng Chính phủ, Đoàn Đại biểu Quốc hội nơi có kiến nghị và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

   Trên đây là nội dung tư vấn về thời hạn giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri của các bộ, cơ quan, địa phương. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 33/2017/QĐ-TTg.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn