Thời hạn phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Ngày hỏi:12/06/2017

Pháp luật quy định thẩm quyền và thời hạn phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là bao nhiêu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hồ Thị Cúc, hiện tại đang nghỉ hưu, nên tôi có tìm hiểu pháp luật bầu cử thành viên Ủy ban nhân. Vừa qua, nơi tôi sống đã tổ chức bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, nhưng tôi nghe nói còn phải đợi phê chuẩn của cấp trên. Cho tôi hỏi ai có thẩm quyền phê chuẩn và thời hạn phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành? Tôi có thể tìm hiểu thông tin này tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hội từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn.

Hồ Thị Cúc (cuc******@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền và thời hạn phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân được quy định tại Khoản 5 Điều 12 Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân, cụ thể là:

   Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền thẩm định quy định tại Điều 5 Nghị định này (kèm theo hồ sơ đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân), Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện xem xét, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp.

   Trường hợp Thủ tướng Chính phủ không phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện không phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và yêu cầu Hội đồng nhân dân tổ chức bầu lại chức danh không được phê chuẩn.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thẩm quyền và thời hạn phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Nghị định 08/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn