Thời hạn tổ chức lễ kết nạp Đảng viên được quy định ra sao?

Ngày hỏi:27/12/2018

Tôi đang là công an nghĩa vụ, tôi đã được học cảm tình đảng và đang trong thời gian rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Liên quan đến vấn đề này tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Thời hạn tổ chức lễ kết nạp Đảng viên được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn tổ chức lễ kết nạp Đảng viên được quy định tại Mục 4 Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, cụ thể như sau:

   Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền, chi bộ phải tổ chức lễ kết nạp cho đảng viên. Nếu để quá thời hạn nêu trên phải báo cáo và được cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý.

   Như vậy, theo quy định trên thì từ ngày nhận được quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy đảng có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày chi bộ phải tổ chức lễ kết nạp cho đảng viên.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn