Thời hạn xét phong cấp bậc hàm trong Công an nhân dân từ 01/07/2019

Ngày hỏi:24/12/2018

Vui lòng giải đáp giúp tôi về thời hạn xét phong, thăng cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân theo quy định pháp luật mới nhất hiện nay là bao nhiêu lâu đối với từng cấp bậc hàm cụ thể trong Công an nhân dân?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 20/11/2018 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, tại kỳ họp thứ 6 đã thông qua Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 (gọi tắt là Luật Công an nhân dân 2018).

   Luật Công an nhân dân 2018 quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

   Theo quy định tại Luật Công an nhân dân 2018 (có hiệu lực thi hành từ 01/07/2019) thì Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

   Theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật Công an nhân dân 2018 thì thời hạn xét phong cấp bậc hàm trong Công an nhân dân được quy định cụ thể như sau:

   - Hạ sĩ quan, sĩ quan nghiệp vụ:

   Hạ sĩ lên Trung sĩ: 01 năm;

   Trung sĩ lên Thượng sĩ: 01 năm;

   Thượng sĩ lên Thiếu úy: 02 năm;

   Thiếu úy lên Trung úy: 02 năm;

   Trung úy lên Thượng úy: 03 năm;

   Thượng úy lên Đại úy: 03 năm;

   Đại úy lên Thiếu tá: 04 năm;

   Thiếu tá lên Trung tá: 04 năm;

   Trung tá lên Thượng tá: 04 năm;

   Thượng tá lên Đại tá: 04 năm;

   Đại tá lên Thiếu tướng: 04 năm;

   Thời hạn thăng mỗi cấp bậc hàm cấp tướng tối thiểu là 04 năm;

   - Bộ trưởng Bộ Công an quy định thời hạn xét nâng bậc lương, thăng cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật tương ứng với mức lương trong bảng lương chuyên môn kỹ thuật do Chính phủ quy định;

   - Bộ trưởng Bộ Công an quy định thời hạn xét thăng cấp bậc hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ;

   - Thời gian sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ học tập tại trường được tính vào thời hạn xét thăng cấp bậc hàm; đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ bị giáng cấp bậc hàm, sau 01 năm kể từ ngày bị giáng cấp bậc hàm, nếu tiến bộ thì được xét thăng cấp bậc hàm.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn