Thời hiệu khiếu nại quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức là bao lâu?

Ngày hỏi:16/05/2020

Cho hỏi, quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức có thời hiệu khiếu nại là bao lâu? Được quy định ở văn bản nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 48 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định về thời hiệu khiếu nại quyết định kỷ luật công chức như sau:

   - Thời hiệu khiếu nại lần đầu là 15 ngày, kể từ ngày cán bộ, công chức nhận được quyết định kỷ luật.

   - Thời hiệu khiếu nại lần hai là 10 ngày, kể từ ngày cán bộ, công chức nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu; đối với quyết định kỷ luật buộc thôi việc thì thời hiệu khiếu nại lần hai là 30 ngày, kể từ ngày cán bộ, công chức nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

   - Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

   Như vậy thời hiệu khiếu nại quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức là:

   - Khiếu nại lần đầu: Thời hiệu 15 ngày kể từ nhận công chức nhận được quyết định kỷ luật;

   - Khiếu nại lần hai: Thời hiệu là 30 ngày, kể từ ngày công chức nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thời hiệu khiếu nại
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn