Thời hiệu xử lý kỷ luật công chức

Ngày hỏi:20/06/2014

Xin Luật sư vui lòng cho biết: Có trường hợp ông A là công chức vi phạm kỷ luật trong quản lý đất đai năm 2010, nhưng đến năm 2014 qua thanh tra, kiểm tra cơ quan có thẩm quyền mới phát hiện vi phạm thì có bị xử lý kỷ luật không?

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Huy Long, Công ty Luật TNHH Nam Long tư vấn như sau:


  • Nghị định số 34/2011/NĐ-CPquy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.
   Điều 6. Thời hiệu xử lý kỷ luật
   1. Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật cho đến thời điểm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật.
   2. Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của công chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xử lý kỷ luật quy định tại Điều 15 Nghị định này phải ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật. Thông báo phải nêu rõ thời điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật, thời điểm phát hiện công chức có hành vi vi phạm pháp luật và thời hạn xử lý kỷ luật.
   Trường hợp bạn hỏi, hành vi vi phạm của công chức trên từ năm 2010 mà đến 2014 mới phát hiện ra, như vậy trường hợp này đã hết thời xử lý kỷ luật, nên không thể xử lý kỷ luật công chức đó được.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn