Thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức cấp xã

Ngày hỏi:19/12/2011

Thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức cấp xã

  Nội dung này được Báo Lao Động tư vấn như sau:

  • Theo Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 5.12.2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn, tại điều 29 và điều 30 có quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức cấp xã như sau:

   Công chức cấp xã được hưởng chế độ thôi việc trong các trường hợp sau: Theo nguyện vọng và được UBND cấp huyện đồng ý; do 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3, Điều 58 Luật Cán bộ, công chức; chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, trưởng công an xã, ngoài các trường hợp quy định trên, khi bị xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức, cách chức mà không sắp xếp được chức danh công chức khác ở cấp xã thì cũng được giải quyết chế độ thôi việc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực thi hành.

   Thủ tục giải quyết thôi việc, trợ cấp thôi việc, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc, chế độ bảo hiểm xã hội khi thôi việc đối với công chức cấp xã được áp dụng theo quy định tại các điều 4, 5, 6 và 8 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27.4.2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức.

   Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã và trưởng công an xã khi thôi việc, ngoài chế độ thôi việc được hưởng theo quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP còn được hưởng các chế độ thôi việc khác theo quy định tại Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 1.6.2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 7.9.2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã.

   Thủ tục nghỉ hưu: Việc xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm nghỉ hưu được lùi đối với công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại điều 9 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP và do chủ tịch UBND cấp huyện quyết định. Chủ tịch UBND cấp huyện thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí cho công chức trước 6 tháng; ra quyết định cho công chức cấp xã nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí trước 3 tháng, tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.

   Căn cứ quyết định nghỉ hưu, UBND cấp huyện phối hợp với tổ chức bảo hiểm xã hội tiến hành các thủ tục theo quy định để công chức cấp xã được hưởng chế độ BHXH khi nghỉ hưu. Công chức cấp xã được nghỉ hưu phải có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và những công việc đang làm cho người được phân công tiếp nhận trước thời điểm nghỉ hưu ghi trong quyết định nghỉ hưu.

   Nghị định có hiệu lực từ ngày 1.2.2011.


  Nguồn:

  Báo Lao Động
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn