Thông báo kết quả tuyển chọn và hợp đồng dịch vụ thẩm định đánh giá tác động môi trường

Ngày hỏi:28/02/2019

Tìm hiểu quy định về pháp luật về việc thỏa thuận tuyển chọn tổ chức đánh giá tác động môi trường. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể thắc mắc có nội dung sau: Thông báo kết quả tuyển chọn và hợp đồng dịch vụ thẩm định đánh giá tác động môi trường được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thông báo kết quả tuyển chọn và hợp đồng dịch vụ thẩm định đánh giá tác động môi trường được quy định tại Điều 11 Quyết định 19/2007/QĐ-BTNMT Quy định về điều kiện và hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành, cụ thể như sau:

   - Sau khi có kết quả tuyển chọn, cơ quan tuyển chọn dịch vụ thẩm định gửi văn bản thông báo và mời tổ chức dịch vụ thẩm định được tuyển chọn đến để tiến hành ký hợp đồng dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

   - Hợp đồng dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, trong đó phải xác định rõ: trách nhiệm giữa các bên, kinh phí thực hiện, sản phẩm giao nộp, thời hạn hoàn thành.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn