Thông báo kết quả và lưu trữ tài liệu đánh giá, phân loại công chức, viên chức

Ngày hỏi:09/08/2017

Thông báo kết quả và lưu trữ tài liệu đánh giá, phân loại công chức, viên chức được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một công chức vừa mới đậu và công chức Thuế, có một thắc mắc em muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp như sau. Thông báo kết quả và lưu trữ tài liệu đánh giá, phân loại công chức, viên chức được pháp luật quy định như thế nào? Văn bản pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật, chân thành cảm ơn!

Thanh Nhàn (thanhnhan***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thông báo kết quả và lưu trữ tài liệu đánh giá, phân loại công chức, viên chức được pháp luật quy định tại Mục V Hướng dẫn 1326/HD-UBDT năm 2015 về đánh giá, phân loại công, viên chức do Uỷ ban Dân tộc ban hành như sau.

   1. Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức

   1.1. Kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức được thông báo bằng văn bản cho công chức, viên chức sau 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận của người hoặc cấp có thẩm quyền đánh giá.

   1.2. Sau khi nhận được thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức của người hoặc cấp có thẩm quyền, trường hợp công chức, viên chức không nhất trí với kết luận đánh giá, phân loại thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

   2. Kết quả đánh giá, phân loại được thể hiện bằng văn bản, lưu vào hồ sơ công chức, viên chức, bao gồm:

   2.1. Phiếu đánh giá, phân loại công chức (Mẫu số 02) và Phiếu đánh giá, phân loại viên chức (Mẫu số 03) của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP;

   2.2. Kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền quản lý. Hồ sơ giải quyết khiếu nại về kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức (nếu có).

   Trên đây là nội dung câu trả lời về thông báo kết quả và lưu trữ tài liệu đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo quy định của pháp luật. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Hướng dẫn 1326/HD-UBDT năm 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn