Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức dịch vụ thẩm định đánh giá tác động môi trường

Ngày hỏi:28/02/2019

Chào Ban biên tập, tôi là Lê Hữu Tuấn, hiện đang công tác trong ngành sản xuất giấy. Liên quan đến công tác đánh giá tác động môi trường. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể thắc mắc sau: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức dịch vụ thẩm định đánh giá tác động môi trường được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức dịch vụ thẩm định đánh giá tác động môi trường quy định tại Điều 8 Quyết định 19/2007/QĐ-BTNMT Quy định về điều kiện và hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành, cụ thể như sau:

   Sau khi quyết định chọn hình thức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua tổ chức dịch vụ thẩm định, cơ quan tuyển chọn dịch vụ thẩm định phải thông báo công khai trên ít nhất một (01) tờ báo hàng ngày phát hành trên toàn quốc và trên trang tin điện tử của cơ quan mình (nếu có) về việc tuyển chọn tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư. Nội dung thông báo bao gồm:

   - Tên dự án đầu tư, chủ đầu tư hoặc chủ dự án, địa điểm thực hiện dự án.

   - Ngành, lĩnh vực và quy mô của dự án đầu tư.

   - Địa chỉ liên hệ của cơ quan tuyển chọn dịch vụ thẩm định.

   - Yêu cầu về thời hạn thẩm định.

   - Thời hạn đăng ký dự tuyển dịch vụ thẩm định.

   - Thông tin và yêu cầu khác liên quan đến việc tuyển chọn (nếu có).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn