Thông tin hoạt động của Bộ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Nhân dân

Ngày hỏi:18/08/2017

Thông tin hoạt động của Bộ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Nhân dân được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Thành Sơn, em đang là sinh viên năm cuối khoa Luật Hành chính, ĐH Luật TPHCM. Để hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp của mình, em có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp em, cụ thể là việc thông tin hoạt động của Bộ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Nhân dân được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Em mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (son_***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thông tin hoạt động của Bộ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Nhân dân được quy định tại Điều 55 Quy chế làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định 2888/QĐ-BTNMT năm 2016 như sau:

   - Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm cung cấp thông tin theo Kế hoạch hoạt động hằng năm của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử; các thông tin theo yêu cầu của Ban biên tập và thông tin khác cần tuyên truyền, phổ biến, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Bộ.

   - Văn phòng Bộ là đầu mối quản trị, cung cấp và đăng tải thông tin về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ và Bộ trưởng.

   - Nội dung, quy trình, thời hạn cập nhật, phê duyệt và đăng tải thông tin, dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   Trên đây là nội dung quy định về việc thông tin hoạt động của Bộ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Nhân dân. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 2888/QĐ-BTNMT năm 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn