Thư bảo lãnh của Chính phủ phải có những nội dung bắt buộc nào?

Ngày hỏi:30/03/2019

Xin chào anh chị, tôi đang tìm hiểu các quy định về cấp bảo lãnh của Chính phủ, được biết Thư bảo lãnh là văn bản về bảo lãnh Chính phủ được thực hiện dưới các hình thức thư bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh hoặc văn bản bảo lãnh. Anh chị cho tôi hỏi thư bảo lãnh của chính phủ phải có những nội dung bắt buộc nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thư bảo lãnh của Chính phủ phải có những nội dung bắt buộc nào?
   (ảnh minh họa)
  • Thư bảo lãnh là văn bản về bảo lãnh Chính phủ được thực hiện dưới các hình thức thư bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh hoặc văn bản bảo lãnh.

   Thư bảo lãnh được phát hành một lần duy nhất cho từng khoản vay, từng đợt phát hành trái phiếu của doanh nghiệp và không vượt quá tổng mức dự kiến bảo lãnh cho khoản vay, phát hành trái phiếu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho dự án đầu tư. Riêng đối với các ngân hàng chính sách, Bộ Tài chính xác nhận nghĩa vụ bảo lãnh hàng quý theo khối lượng trái phiếu thực tế phát hành.

   Theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định 91/2018/NĐ-CP thì nội dung bắt buộc có trong Thư bảo lãnh gồm:

   - Người bảo lãnh;

   - Đối tượng được bảo lãnh;

   - Dẫn chiếu các hợp đồng thương mại liên quan, thỏa thuận vay hoặc thông tin về khoản phát hành trái phiếu được bảo lãnh (nếu có);

   - Số tiền vay được bảo lãnh, loại tiền vay được bảo lãnh;

   - Cam kết của Bộ Tài chính đối với người nhận bảo lãnh về các nghĩa vụ của Đối tượng được bảo lãnh và Bộ Tài chính;

   - Quyền lợi và trách nhiệm của người nhận bảo lãnh;

   - Thời hạn hiệu lực và thu hồi Thư bảo lãnh;

   - Luật điều chỉnh và cơ quan, địa điểm, ngôn ngữ được sử dụng trong giải quyết các tranh chấp;

   - Địa điểm, ngày, tháng, năm ký phát hành Thư bảo lãnh.

   Trên đây là quy định về nội dung bắt buộc có trong Thư bảo lãnh của Chính phủ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn