Thu hồi hoặc tạm dừng thực hiện thẩm quyền đã phân cấp cho thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Cục của Bộ Tư pháp

Ngày hỏi:04/04/2019

Xin chào, Tôi đang tìm hiểu các quy định về phân cấp, quản lý công chức, viên chức tại đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp. Anh chị cho tôi hỏi việc thu hồi hoặc tạm dừng thực hiện thẩm quyền đã phân cấp cho thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Cục của Bộ Tư pháp được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 20 Quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp được ban hành kèm theo Quyết định 518/QĐ-BTP năm 2019 thì Thu hồi hoặc tạm dừng thực hiện thẩm quyền đã phân cấp:

   Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thu hồi nội dung đã phân cấp hoặc yêu cầu tạm dừng việc thực hiện thẩm quyền đã phân cấp cho Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, Cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Cục trong các trường hợp sau:

   1. Vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ Tư pháp về công tác quản lý nhân sự đến mức không thể tiếp tục phân cấp.

   2. Đơn vị xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ, không đảm bảo yêu cầu để phân cấp.

   3. Các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định.

   Trên đây là quy định về thu hồi hoặc tạm dừng thực hiện thẩm quyền đã phân cấp cho thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Cục của Bộ Tư pháp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn