Thủ kho vật chứng có trách nhiệm ra sao trong lưu giữ, bảo quản vật chứng trong Quân đội?

Ngày hỏi:20/10/2017

Trách nhiệm của thủ kho vật chứng trong lưu giữ, bảo quản vật chứng trong Quân đội được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Em là sinh viên trường Học viện lục quân 1. Trong quá trình học, em có tìm hiểu về công tác quản lý, giao, nhận, lưu giữ, bảo quản, và kiểm định vật chứng trong Quân đội. Qua một vài tài liệu, em được biết hiện nay, những hoạt động này được tiến hành rất chặt chẽ, nghiêm ngặt. Cho em hỏi, theo quy định hiện hành, thủ kho vật chứng có trách nhiệm ra sao trong lưu giữ, bảo quản vật chứng trong Quân đội? Nội dung này em có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ các chuyên gia. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe! Hải Đăng (0907****)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Ngày 14/10/2014, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành ban hành Thông tư 131/2014/TT-BQP về Quy chế quản lý kho vật chứng trong Quân đội. Quy chế này quy định về công tác quản lý, giao, nhận, lưu giữ, bảo quản, và kiểm định vật chứng gồm vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, chất cháy (sau đây gọi chung là vật chứng) tại kho vật chứng trong Quân đội. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan đến công tác quản lý, giao, nhận, lưu giữ, bảo quản và kiểm định vật chứng tại kho vật chứng trong Quân đội.

  Theo đó, trách nhiệm của thủ kho vật chứng trong lưu giữ, bảo quản vật chứng trong Quân đội là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Điều 10 Quy chế quản lý kho vật chứng trong Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 131/2014/TT-BQP. Cụ thể như sau:

  a) Thực hiện việc lưu giữ, bảo quản vật chứng trong kho đúng quy trình kỹ thuật theo nguyên tắc, tiêu chuẩn quy định của pháp luật và ngành quân khí;

  b) Thực hiện việc niêm phong, dán nhãn vật chứng, ghi rõ tên của vụ án, cơ quan gửi vật chứng của vụ án, bảo quản riêng biệt, tránh nhầm lẫn;

  c) Thực hiện xuất kho, nhập kho đối với vật chứng theo lệnh;

  d) Ghi chép đầy đủ vào sổ kho và lập phiếu nhập kho hoặc phiếu xuất kho trong đó ghi rõ giờ, ngày, tháng năm nhập, xuất; họ tên, chức vụ của người ra lệnh nhập kho hoặc lệnh xuất kho và của người giao, người nhận; lý do nhập, xuất; chủng loại, số lượng, đặc điểm, tình trạng của vật chứng;

  đ) Phiếu nhập kho hoặc phiếu xuất kho được lập thành hai bản, có chữ ký của bên giao, bên nhận và mỗi bên giữ một bản;

  e) Báo cáo ngay với chỉ huy kho khi phát hiện vật chứng bị mất mát, xâm phạm, chiếm đoạt, hư hỏng.

  g) Hằng năm, Thủ kho vật chứng phải tiến hành kiểm kê kho và báo cáo kết quả kiểm kê với cơ quan quản lý kho vật chứng vào ngày 25 tháng 6 và ngày 25 tháng 12.

  Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về trách nhiệm của trách nhiệm của thủ kho vật chứng trong lưu giữ, bảo quản vật chứng trong Quân đội. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 131/2014/TT-BQP.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn