Thư ký Thi hành án dân sự được hưởng phụ cấp thâm niên nghề

Ngày hỏi:21/11/2009
Xin cho tôi hỏi chức danh thư ký thi hành án dân sự có được hưởng phụ cấp ngành không? Nếu được thì thì mức phụ cấp đuợc tính như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Ngày 09/3/2010, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 566/BTP-TCTHA về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức thi hành án dân sự. Theo đó, thực hiện Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, ngày 24/12/2009 Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm.

   Để triển khai thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với các ngạch, chức danh chuyên ngành thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp yêu cầu các đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản nêu trên và chú ý một số vấn đề sau đây:

   1. Chế độ phụ cấp thâm niên nghề áp dụng đối với cán bộ, công chức trong biên chế xếp lương theo các ngạch hoặc các chức danh chuyên ngành thi hành án dân sự, bao gồm:

   - Các ngạch Chấp hành viên của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương;

   - Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp thi hành án thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự địa phương;

   - Thư ký thi hành án dân sự.

   2. Cách chi trả phụ cấp và nguồn kinh phí:

   - Phụ cấp thâm niên nghề được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

   - Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với các ngạch, chức danh chuyên ngành thi hành án dân sự (bao gồm cả việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế) do ngân sách nhà nước chi trả trong dự toán ngân sách được giao hàng năm cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

   Để có kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề của năm 2009 và 2010, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp, báo cáo gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự để kiểm tra, tổng hợp gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Tư pháp trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký gửi Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, quyết định cấp bổ sung kinh phí.

   3. Mức % phụ cấp thâm niên nghề được tính như sau: Thư kí thi hành án dân sự có thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp này đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên nghề bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn