Thư ký tòa án chuyển công tác sang Tòa khác có được giữ nguyên lương?

Ngày hỏi:15/08/2019

Đang là thư ký tại một tòa án huyện, nay tôi có quyết định điều chuyển công tác tới một tòa án huyện khác trong tỉnh. Vậy Ban biên tập cho hỏi khi tôi chuyển công tác thì mức lương của tôi có được giữ nguyên không? 

 

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thư ký tòa án chuyển công tác sang Tòa khác có được giữ nguyên lương?
   (ảnh minh họa)
  • Công chức trong hệ thống Tòa án nhân dân được quy định tại Điều 7 Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức, theo đó bao gồm:

   3. Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện; Thẩm phán tòa án nhân dân cấp huyện; thư ký tòa án; người làm việc trong tòa án nhân dân cấp huyện.

   Và tại Mục 3 Thông tư 79/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc..., có quy định:

   ...

   c) Khi thay đổi công việc hoặc chuyển công tác không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch.

   Trường hợp chuyển sang làm công việc mới không phù hợp với ngạch công chức, viên chức đang giữ thì phải chuyển ngạch.

   Trường hợp luân chuyển theo yêu cầu nhiệm vụ đến làm công việc khác có mức lương thấp hơn thì được giữ ngạch, bậc lương đang hưởng (kể cả chế độ nâng bậc lương và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch công chức, viên chức đó).

   Trường hợp chuyển công tác mà công việc mới phù hợp với ngạch đang giữ, thì cơ quan, đơn vị mới tiếp tục trả lương (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch đang giữ) theo giấy thôi trả lương của cơ quan, đơn vị cũ.

   => Như vậy, theo quy định trên thì khi chuyển sang làm thư ký tòa án tại huyện khác mức lương có thể được giữ nguyên hoặc giảm tùy thuộc vào yêu cầu nhiệm vụ của công việc nơi bạn được chuyển đến công tác đó.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT