Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được ký thay Bộ trưởng những văn bản nào?

Ngày hỏi:06/09/2017

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được ký thay Bộ trưởng những văn bản nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Em là sinh viên khoa Luật, trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Trong quá trình học, khi tìm hiểu về cơ cấu tổ chức và quy chế làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, một số điểm em còn thắc mắc, mong được anh chị giải đáp. Em được biết, pháp luật hiện hành trao cho Bộ trưởng quyền ký hầu hết các văn bản thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Vậy, có quy định nào về những văn bản mà các Thứ trưởng có thể ký thay Bộ trưởng hay không? Em có thể tham khảo thêm thông tin tại văn bản nào? Rất mong nhận được phản hồi từ các anh chị. Em xin chân thành cảm ơn! Huyền Trang (huyentrang***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các văn bản thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được ký thay Bộ trưởng được quy định tại Khoản 2 Điều 20 Quy chế làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định 486/QĐ-LĐTBXH năm 2017 như sau:

   Thứ trưởng được Bộ trưởng ủy quyền ký thay (KT) các văn bản sau:

   - Ký các văn bản xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực được Bộ trưởng phân công phụ trách;

   - Quyết định cá biệt, quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, tổng quyết toán, quyết toán các hạng mục công trình, dự án đầu tư theo quy định về công tác quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước và của Bộ, thanh lý tài sản cố định khi được Bộ trưởng phân công, ủy quyền;

   - Một số văn bản quy định tại khoản 1 Điều này và các văn bản khác khi Bộ trưởng ủy quyền.

   Khi Bộ trưởng vắng mặt, Thứ trưởng được Bộ trưởng ủy quyền ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng (trừ các văn bản Bộ trưởng phải ký trực tiếp theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền).

   Theo đó, các văn bản được quy định tại Khoản 1 Điều này bao gồm:

   - Văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, văn bản quản lý hành chính của Bộ, các thỏa thuận quốc tế, các văn bản về tổ chức bộ máy và nhân sự theo quy định của pháp luật;

   - Các văn bản trình cơ quan Trung ương Đảng, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

   - Phê duyệt các dự án, đề án, văn bản, hiệp định được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền;

   - Quyết định giao kế hoạch, nhiệm vụ, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách hàng năm cho đơn vị thuộc Bộ theo quy định;

   - Các quyết định về phân cấp quản lý của Bộ đối với các đơn vị thuộc Bộ.

   - Các văn bản quan trọng khác.

   Trên đây là nội dung quy định về các văn bản thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được ký thay Bộ trưởng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 486/QĐ-LĐTBXH năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn