Thủ tục bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:31/08/2017

Thủ tục bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp được quy định như thế nào? Chào Quý anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi đang muốn tìm hiểu về thủ tục, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thẩm phán để phục vụ cho nhu cầu công việc. Chính vì vậy, tôi có câu hỏi này mong nhận được sự tư vấn của Quý ban biên tập. Nội dung thắc mắc như sau: Thủ tục bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp được tiến hành như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập! Tôi chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe anh/chị rất nhiều.

Mỹ Dung (dung***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thủ tục bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp được quy định tại Điều 9 Quyết định 866/QĐ-TANDTC năm 2016 Quy định về trình tự, thủ tục và mẫu hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành như sau:

   Người được đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp phải qua kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân.

   1. Thủ tục đề cử nhân sự tham gia thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán cao cấp được thực hiện theo trình tự như sau:

   a) Căn cứ thông báo của Tòa án nhân dân tối cao về chủ trương thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán cao cấp, Chánh án Tòa án nhân dân các Cấp/Thủ trưởng đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý để đăng ký tham gia thi tuyển.

   Tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân/đơn vị của Tòa án nhân dân tối cao xem xét, thảo luận, thống nhất danh sách nhân sự và chịu trách nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tiêu chuẩn, Điều kiện theo quy định của pháp luật đối với người được cử tham dự kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán cao cấp.

   b) Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao/Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh/Thủ trưởng các đơn vị của Tòa án nhân dân tối cao làm văn bản cử người tham dự kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán cao cấp và gửi về Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Tổ chức - Cán bộ), kèm hồ sơ của người dự tuyển (theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2016/TT-TANDTC ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp).

   c) Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao tổng hợp danh sách, báo cáo Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao cho ý kiến để đưa ra Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp xem xét, thông qua danh sách nhân sự tham dự kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán cao cấp theo quy định.

   2. Thủ tục bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp được thực hiện theo trình tự như sau:

   a) Căn cứ kết quả thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán cao cấp đã được Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp công nhận theo quy định, Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao thông báo đến các Tòa án, đơn vị có người tham dự kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán cao cấp và đăng Cổng thông tin điện tử.

   b) Căn cứ chỉ tiêu tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán cao cấp đã được Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao phê duyệt, Vụ Tổ chức - Cán bộ phối hợp với Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao/Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh/Thủ trưởng các đơn vị của Tòa án nhân dân tối cao lập hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Quy định này.

   c) Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia xem xét, tuyển chọn

   Sau khi hoàn tất các quy trình trên, Vụ Tổ chức - Cán bộ tổng hợp danh sách, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho ý kiến, để đưa ra Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia xem xét, tuyển chọn

   Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia tiến hành phiên họp tuyển chọn và ban hành Nghị quyết của phiên họp tuyển chọn.

   d) Trình Chủ tịch nước bổ nhiệm

   Theo đề nghị của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình Chủ tịch nước bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp.

   Trên đây là nội dung tư vấn về thủ tục bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp. Để có thể hiểu chi tiết hơn về quy định này bạn vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 866/QĐ-TANDTC năm 2016.

   Trân trọng thông tin đến bạn!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn