Thủ tục bổ nhiệm Thẩm phán trong trường hợp đặc biệt thực hiện như thế nào?

Ngày hỏi:01/09/2017

Thủ tục bổ nhiệm Thẩm phán trong trường hợp đặc biệt thực hiện như thế nào? Chào Quý anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi đang muốn tìm hiểu về thủ tục, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thẩm phán để phục vụ cho nhu cầu công việc. Chính vì vậy, tôi có câu hỏi này mong nhận được sự tư vấn của Quý ban biên tập. Nội dung thắc mắc như sau: Thủ tục bổ nhiệm Thẩm phán trong trường hợp đặc biệt được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập! Tôi chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe anh/chị rất nhiều.

Hoàng Anh (anh***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thủ tục bổ nhiệm Thẩm phán trong trường hợp đặc biệt được quy định tại Điều 17 Quyết định 866/QĐ-TANDTC năm 2016 Quy định về trình tự, thủ tục và mẫu hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành như sau:

   Trường hợp đặc biệt đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp theo quy định tại Khoản 6 Điều 68 Luật tổ chức Tòa án nhân dân, là những người được cơ quan có thẩm quyền Điều động đến để bổ nhiệm làm Thẩm phán cao cấp và giữ chức vụ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao/Tòa án nhân dân cấp tỉnh/Tòa án nhân dân cấp huyện. Quy trình bổ nhiệm Thẩm phán trong trường hợp đặc biệt được thực hiện như sau:

   1. Đối với các trường hợp được dự kiến sang giữ chức vụ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao

   a) Bước 1: Chuẩn bị nhân sự

   - Trường hợp nhân sự do Trung ương giới thiệu từ nguồn cán bộ ở các cơ quan, bộ, ngành ở Trung ương sang giữ chức vụ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao: căn cứ nhu cầu công tác, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao thảo luận, thống nhất về chủ trương và có văn bản gửi cơ quan, bộ ngành ở Trung ương để trao đổi về chủ trương dự kiến tiếp nhận nhân sự sang Tòa án nhân dân cấp cao.

   Trường hợp nhân sự được luân chuyển từ Tòa án nhân dân cấp tỉnh lên để bổ nhiệm chức vụ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao thì Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao có văn bản hiệp y với tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

   - Trên cơ sở thống nhất giữa Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao với cơ quan, bộ, ngành ở Trung ương giao Vụ Tổ chức - Cán bộ gặp gỡ, làm việc trực tiếp với người được dự kiến giới thiệu sang Tòa án nhân dân để nắm bắt nguyện vọng và làm việc trực tiếp (hoặc bằng văn bản) với lãnh đạo đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ của cơ quan, bộ, ngành ở Trung ương để nắm bắt về nhân sự được dự kiến giới thiệu sang Tòa án nhân dân và báo cáo Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao. Sau đó, Vụ Tổ chức - Cán bộ soạn thảo văn bản trình Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao để hiệp y với cấp ủy cơ quan, bộ, ngành ở Trung ương

   b) Bước 2: Lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán

   Sau khi có kết quả hiệp y, theo chỉ đạo của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Vụ Tổ chức - Cán bộ phối hợp với lãnh đạo đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ của cơ quan, bộ, ngành ở Trung ương để lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp đối với nhân sự được dự kiến Điều động sang Tòa án nhân dân cấp cao.

   c) Bước 3: Trình Chủ tịch nước bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp

   Nhân sự được dự kiến Điều động sang để giữ chức vụ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao phải trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán cao cấp (trừ những trường hợp không phải qua thi tuyển theo quy định), được Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia xem xét, tuyển chọn và đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp.

   d) Bước 4: Bổ nhiệm chức vụ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao

   Sau khi có quyết định bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp của Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao theo quy định.

   2. Đối với các trường hợp được dự kiến Điều động giữ chức vụ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh/Tòa án nhân dân cấp huyện.

   a) Bước 1: Chuẩn bị nhân sự

   - Căn cứ nhu cầu công tác, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao (hoặc Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân cấp tỉnh) có văn bản hiệp y với Thường trực tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương (hoặc Thường trực cấp ủy cấp huyện) để giới thiệu nhân sự Điều động sang giữ chức vụ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh (hoặc Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện).

   Trường hợp nhân sự được luân chuyển từ Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao xuống để bổ nhiệm chức vụ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh (hoặc nhân sự được luân chuyển từ Tòa án nhân dân cấp tỉnh xuống để bổ nhiệm chức vụ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện) thì Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao có văn bản hiệp y với tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương (hoặc Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân cấp tỉnh có văn bản hiệp y với huyện ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh).

   - Trên cơ sở thống nhất giữa Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân và cấp ủy địa phương, giao Vụ Tổ chức - Cán bộ (hoặc Phòng Tổ chức - Cán bộ) thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ theo quy định.

   - Trên cơ sở ý kiến hiệp y của Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy và Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ gặp gỡ, làm việc trực tiếp với người được dự kiến giới thiệu sang Tòa án nhân dân để nắm bắt nguyện vọng và làm việc trực tiếp (hoặc bằng văn bản) với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hữu quan và đề nghị có văn bản nhận xét, đánh giá về người được dự kiến giới thiệu sang Tòa án nhân dân.

   b) Bước 2: Lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán

   Đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ báo cáo với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân cấp tỉnh về kết quả gặp gỡ, làm việc với người được dự kiến giới thiệu sang Tòa án nhân dân và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi có người dự kiến sang Tòa án nhân dân.

   Tập thể lãnh đạo, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân cấp tỉnh thảo luận, thống nhất và chỉ đạo đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ phối hợp với Thủ trưởng cơ quan và người được dự kiến giới thiệu sang Tòa án nhân dân để lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán.

   c) Bước 3: Trình Chủ tịch nước bổ nhiệm Thẩm phán trung Cấp/Thẩm phán sơ cấp

   Nhân sự được dự kiến Điều động sang để giữ chức vụ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh/Tòa án nhân dân cấp huyện phải trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán cao Cấp/Thẩm phán trung Cấp/Thẩm phán sơ cấp (trừ những trường hợp không phải qua thi tuyển theo quy định), được Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia xem xét, tuyển chọn và đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp/Thẩm phán trung Cấp/Thẩm phán sơ cấp.

   d) Bước 4: Bổ nhiệm chức vụ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh/Tòa án nhân dân cấp huyện

   Căn cứ Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán cao Cấp/Thẩm phán trung cấp/ Thẩm phán sơ cấp của Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm chức vụ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh/Tòa án nhân dân cấp huyện.

   Trên đây là nội dung tư vấn về thủ tục bổ nhiệm Thẩm phán trong trường hợp đặc biệt. Để có thể hiểu chi tiết hơn về quy định này bạn vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 866/QĐ-TANDTC năm 2016.

   Trân trọng thông tin đến bạn!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn