Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với cơ sở giáo dục đại học

Ngày hỏi:06/12/2018

Tôi có một thắc mắc sau đây cần được Ban tư vấn hướng dẫn giúp. Cụ thể là theo quy định hiện hành thì trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với cơ sở giáo dục đại học được thực hiện theo trình tự nào?

Vui lòng phản hồi về địa chỉ email cá nhân của tôi: Thongthai****@gmail.com.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý:

   - Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014;

   - Nghị định 143/2016/NĐ-CP;

   - Nghị định 140/2018/NĐ-CP;

   - Quyết định 1613/QĐ-LĐTBXH năm 2018.

   Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với cơ sở giáo dục đại học được thực hiện theo trình tự sau đây:

   1. Trình tự thực hiện

   Bước 1: Trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học gửi hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tới Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

   Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức kiểm tra các điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

   Bước 3: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì trong thời hạn 05 ngày làm việc phải trả lời văn bản và nêu rõ lý do.

   2. Cách thức thực hiện: gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

   3. Thành phần,số lượng hồ sơ: 01 bộ, hồ sơ bao gồm:

   - Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

   - Bản sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).

   - Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và kèm theo các giấy tờ chứng minh.

   - Bản sao điều lệ hoặc quy chế tổ chức, hoạt động.

   4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

   5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học.

   6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

   7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

   8. Lệ phí: Không.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn