Thủ tục cấp lại thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia

Ngày hỏi:22/11/2018

Xin chào các bạn, thời điểm hiện tại tôi đã đáp ứng đủ các điều kiện để được cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của pháp luật hiện hành. Giờ tôi đang chuẩn bị hồ sơ để xin cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia. Không biết thủ tục giải quyết như thế nào ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành thì trường hợp đã được cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia mà bị hư hỏng, rách, nát hoặc bị mất thì được cấp lại thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia khi có nhu cầu. Trình tự, thủ tục cấp lại thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

   Theo đó, Khoản 4 Điều 3 Nghị định 140/2018/NĐ-CP thì quy định trình tự, thủ tục cấp lại thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia như sau:

   - Người đề nghị cấp thẻ đánh giá viên lập hồ sơ theo quy định gửi trực tiếp, qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu điện đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

   Hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

   + Tờ khai đề nghị cấp lại, cấp thay đổi thẻ đánh giá viên của cá nhân có kèm 01 (một) ảnh màu có kích cỡ 3 x 4 cm;

   + Thẻ đánh giá viên đã được cấp, trừ trường hợp thẻ đánh giá viên bị mất.

   Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện thì các thành phần hồ sơ nộp ở dạng bản gốc hoặc bản sao có chứng thực; trường hợp đăng ký qua cổng dịch vụ công trực tuyến thì thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử;

   - Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ và cấp lại thẻ đánh giá viên, trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn