Thủ tục chia trung tâm giáo dục nghề nghiệp

Ngày hỏi:28/11/2018

Vui lòng hướng dẫn giúp tôi thủ tục chia trung tâm giáo dục nghề nghiệp trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội theo quy định pháp luật hiện hành được thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý:

   - Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014;

   - Nghị định 143/2016/NĐ-CP;

   - Nghị định 140/2018/NĐ-CP;

   - Quyết định 1613/QĐ-LĐTBXH năm 2018.

   Thủ tục chia trung tâm giáo dục nghề nghiệp trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội (gọi tắt là trung tâm giáo dục nghề nghiệp) được thực hiện theo trình tự sau đây:

   1.Trình tự thực hiện

   Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ chia trung tâm giáo dục nghề nghiệp

   - Cơ quan, tổ chức đề nghị chia trung tâm giáo dục nghề nghiệp lập hồ sơ gửi cơ quan chuyên môn giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội.

   - Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và thẩm tra hồ sơ chia trung tâm giáo dục nghề nghiệp trước khi trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội.

   Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội có văn bản trả lời cơ quan, tổ chức đề nghị chia trung tâm giáo dục nghề nghiệp và nêu rõ lý do.

   Bước 2: Quyết định chia trung tâm giáo dục nghề nghiệp

   Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chia trung tâm giáo dục nghề nghiệp hợp lệ, cơ quan chuyên môn trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội quyết định chia trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

   2. Cách thức thực hiện: gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

   3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, hồ sơ bao gồm:

   - Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản, trong đó nêu rõ lý do, mục đích của việc chia trung tâm giáo dục nghề nghiệp; trụ sở chính, phân hiệu, địa điểm đào tạo của trung tâm giáo dục nghề nghiệp sau khi sáp nhập và trụ sở mới của trung tâm giáo dục nghề nghiệp sau khi chia.

   - Đề án chia trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trong đó làm rõ phương án bảo đảm quyền lợi của người học, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động trong trung tâm giáo dục nghề nghiệ; kế hoạch, thời gian dự kiến, lộ trình thực hiện việc chia; thủ tục và thời hạn chuyển đổi tài sản, chuyển đổi vốn góp.

   4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

   5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức đề nghị chia trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

   6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội.

   7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chia trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

   8. Lệ phí: Không

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn