Thủ tục công nhận hội đồng quản trị trường Cao đẳng tư thục

Ngày hỏi:13/06/2014
Theo điểm khoản 7, điều 7 của Nghị định 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục thì Sở Giáo dục Đào tạo có thẩm quyền: "công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lý, bao gồm cả các trường cao đẳng tư thục đóng trên địa bàn tỉnh" Trường cao đẳng tư thục của chúng tôi đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bầu lại Hội đổng quản trị do đã hết nhiệm kỳ của khóa trước. Vậy xin hỏi ban biên tập chúng tôi cần những thủ tục, hồ sơ gì để xin quyết định công nhận hội đồng quản trị? Trân trọng cảm ơn. Người hỏi: Đức Chính ( 14:33 13/06/2014)

  Nội dung này được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh thành phố Hà Nội tư vấn như sau:

  • (Công văn số 7692/SGD&ĐT-TCCB ngày 03/7/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)

   Căn cứ Điều 7-Khoản 7- Nghị định 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục thì Sở GD&ĐT có thẩm quyền công nhận hội đồng quản trị các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lý, bao gồm cả các trường cao đẳng tư thục đóng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, theo Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT Hà Nội thì Sở GD&ĐT Hà Nội chưa được giao quản lý các trường cao đẳng trên địa bàn. Hiện tại, Sở Nội Vụ thành phố trưc tiếp tiếp nhận hồ sơ và báo cáo UBND thành phố giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý việc thành lập, tổ chức bộ máy của các trường cao đẳng.

   Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị ông vui lòng liên hệ tới:

   Sở Nội Vụ TP Hà Nội : Địa chỉ: 18B, Lê Thánh Tông, Hà Nội
   Số điện thoại: 04 3.734.75.71.
   Website: http://sonoivu.hanoi.gov.vn


  Nguồn:

  Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn