Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản

Ngày hỏi:29/01/2018

Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Phan Anh, gần đây tôi đang tìm hiểu quy định về  thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu giá tài sản. Nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản được quy định tại Tiểu mục 12 Mục A Phần II Quyết định 2571/QĐ-BTP năm 2017 về công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, cụ thể như sau:

   Người đã hoàn thành thời gian tập sự hành nghề đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và người không đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra kết quả tập sự trước thực hiện đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tại Sở Tư pháp nơi người đó có tên trong danh sách người tập sự.

   Cách thức thực hiện:

   Người tập sự đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi người đó có tên trong danh sách người tập sự.

   Thành phần hồ sơ:

   - Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

   - Báo cáo kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

   Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

   Thời hạn giải quyết:

   Trong thời hạn 10 ngày kể tư ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp lập danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở và gửi Bộ Tư pháp; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

   Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.

   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

   Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

   Phí, lệ phí: 2.700.000 đồng.

   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

   Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

   Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-14).

   Căn cứ pháp lý:

   - Luật đấu giá tài sản.

   - Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

   - Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

   - Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này, bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 2571/QĐ-BTP năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn