thủ tục để tôi chấm dứt hợp đồng với thành phố ?

Ngày hỏi:03/03/2015
tôi thuộc diện sinh viên giỏi theo chính sách thu hút nhân tài về làm việc ở quận, xã. Nhưng nay vì điều kiện tôi muốn thôi việc và chuyển sang một công việc khác. Vậy thủ tục để tôi chấm dứt hợp đồng với thành phố như thế nào?

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Bạn là đối tượng thu hút theo chính sách nguồn nhân lực về UBND các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, vì vậy bạn có trách nhiệm công tác tại thành phố trong thời hạn ít nhất là 07 năm kể từ ngày nhận Quyết định.

   Trường hợp bạn muốn xin thôi việc để chuyển công tác đến cơ quan khác thì bạn phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 11, Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng.

   Để chấm dứt hợp đồng lao động, bạn có thể liên hệ với cơ quan bạn đang công tác để thực hiện các thủ tục có liên quan.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND Tải về
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn