Thủ tục, điều kiện thành lập cơ quan đại diện tại địa phương của cơ quan báo chí

Ngày hỏi:04/05/2010
Để thành lập cơ quan đại diện tại địa phương thì cơ quan báo chí cần đáp ứng những điều kiện gì? Thủ tục tiến hành như thế nào?

  Nội dung này được UBND tỉnh Vĩnh Phúc tư vấn như sau:

  • 1. Tại khoản 1 mục II Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí như sau:

   - Có trụ sở để đặt cơ quan dại diện ổn định từ ba (03) năm trở lên;

   - Có phương tiện nghiệp vụ, kỹ thuật, tài chính đảm bảo cho hoạt động của cơ quan đại diện;

   - Có nhân sự do một người đứng đầu là Trưởng cơ quan đại diện để chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của cơ quan đại diện.

   Trưởng cơ quan đại diện phải là người trong biên chế chính thức của cơ quan báo chí, đã được cấp thẻ nhà báo.

   Hồ sơ, thủ tục xin thành lập cơ quan đại diện được quy định tại khoản 1 mục II Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT như sau:

   Cơ quan báo chí muốn thành lập cơ quan đại diện tại các địa phương phải gửi hồ sơ xin thành lập đến Sở TT&TT nơi cơ quan báo chí có nhu cầu đặt cơ quan đại diện.

   Hồ sơ phải thể hiện đầy đủ các yêu cầu đã nêu tại các khoản 1, khoản 2 mục này, gồm:

   a) Văn bản đề nghị cho phép đặt cơ quan đại diện có ý kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản báo chí;

   b) Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động báo chí;

   c) Sơ yếu lý lịch của người được cử làm người đứng đầu cơ quan đại diện và phóng viên thường trú;

   d) Danh sách nhân sự của cơ quan đại diện;

   đ) Văn bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan đại diện;

   e) Bản sao cã chứng thùc Thẻ nhà báo của người đứng đầu cơ quan đại diện và phóng viên thường trú.

   Chậm nhất, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Sở TT&TT phải có văn bản trả lời để cơ quan báo chí được thành lập và tổ chức các hoạt động của cơ quan đại diện tại địa phương, Trường hợp không đồng ý thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.


  Nguồn:

  Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn