Thủ tục giải quyết thôi việc đối với công chức

Ngày hỏi:05/09/2018

Xin cho hỏi: Trong trường giải quyết thôi việc đối với công chức thì thủ tục giải quyết được thực hiện như thế nào theo quy định của pháp luật? Rất mong nhận được phản hồi trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn rất nhiều!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định pháp luật hiện hành thì công chức được giải quyết thôi việc và cho hưởng chế độ thôi việc trong các trường hợp sau:

   - Theo nguyện vọng và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý.

   - Do 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định.

   Theo đó:

   1. Trường hợp công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì thủ tục giải quyết thôi việc được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Nghị định 46/2010/NĐ-CP, cụ thể là:

   - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có kết quả phân loại đánh giá công chức, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền thông báo bằng văn bản đến công chức về việc giải quyết thôi việc, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 59 Luật Cán bộ, công chức.

   - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thông báo bằng văn bản, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định thôi việc.

   - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định thôi việc được ban hành, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải thanh toán trợ cấp thôi việc đối với công chức.

   2. Trường hợp công chức được giải quyết thôi việc theo nguyện vọng thì thủ tục giải quyết được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 4 Nghị định 46/2010/NĐ-CP, cụ thể là:

   - Công chức phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền;

   - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, nếu đồng ý cho công chức thôi việc thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định thôi việc bằng văn bản; nếu không đồng ý cho công chức thôi việc thì trả lời công chức bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định tại điểm c khoản này;

   - Các lý do không giải quyết thôi việc:

   Công chức đang trong thời gian thực hiện việc luân chuyển, biệt phái, đang bị xem xét kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

   Công chức chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết với cơ quan, tổ chức, đơn vị khi được xét tuyển;

   Công chức chưa hoàn thành việc thanh toán các khoản tiền, tài sản thuộc trách nhiệm của cá nhân đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị;

   Do yêu cầu công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc chưa bố trí được người thay thế.

   - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định thôi việc được ban hành, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải thanh toán trợ cấp thôi việc đối với công chức.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn