Thủ tục, trình tự xem xét kéo dài thêm thời gian công tác của cán bộ, công chức

Ngày hỏi:22/01/2019

Bạn đọc Xuân Mai (mai***@gmail.com) hỏi về thủ tục, trình tự xem xét kéo dài thêm thời gian công tác của cán bộ, công chức. Và văn bản nào hướng dẫn về thủ tục này?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Mục V Thông tư 19/2001/TT-BTCCBCP thì thủ tục, trình tự xem xét kéo dài thêm thời gian công tác của cán bộ, công chức được thực hiện như sau:

   1. Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức chính quyền, Phòng Tổ chức cán bộ (gọi chung là Vụ Tổ chức cán bộ) của cơ quan có trách nhiệm chuẩn bị các tư liệu, thông tin cần thiết như: xác định nhu cầu, vị trí công tác, đánh giá tài năng, sức khoẻ của cán bộ, công chức và đề xuất với lãnh đạo cơ quan để có căn cứ xem xét quyết định việc kéo dài thêm thời gian công tác theo đúng đối tượng quy định.

   2. Sau khi tập thể lãnh đạo cơ quan đã thống nhất, Vụ Tổ chức cán bộ chuẩn bị văn bản trình lãnh đạo để trao đổi với cán bộ, công chức sẽ kéo dài thêm thời gian công tác. Văn bản cần nêu đầy đủ điều kiện làm việc, chế độ, chính sách cán bộ, công chức được hưởng trong thời gian kéo dài thêm. Nếu cán bộ, công chức nhất trí với yêu cầu của cơ quan thì viết văn bản trả lời cơ quan hoặc có thể ghi trực tiếp vào văn bản của cơ quan với nội dung tán thành yêu cầu của cơ quan. Nếu cán bộ, công chức có ý kiến đề nghị gì khác cũng nêu trong văn bản để lãnh đạo xem xét, giải quyết thống nhất trước khi cán bộ, công chức đến thời điểm nghỉ hưu 03 tháng.

   3. Sau khi đã thống nhất với cán bộ, công chức, cơ quan sử dụng cán bộ, công chức ra thông báo kéo dài thêm thời gian công tác theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.

   4. Hồ sơ của cán bộ, công chức kéo dài thêm thời gian công tác và văn bản đề nghị của cơ quan gửi đến cấp có thẩm quyền xem xét quyết định phải được hoàn tất chậm nhất là 02 tháng trước khi cán bộ, công chức đến thời điểm nghỉ hưu.

   5. Thẩm quyền ra quyết định kéo dài thêm thời gian công tác đối với cán bộ, công chức quy định tại Điều 1 của Nghị định số 71/2000/NĐ-CP là Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy chế và phân công, phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của Đảng và Nhà nước.

   Trên đây là nội dung quy định về thủ tục, trình tự xem xét kéo dài thêm thời gian công tác của cán bộ, công chức. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 19/2001/TT-BTCCBCP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn