Thủ tục xác nhận doanh nghiệp sử dụng lao động khuyết tật trên 30%

Ngày hỏi:27/03/2019

Nhằm tạo điều kiện cũng như công việc hỗ trợ cho những lao động là người khuyết tật, thì tôi định sẽ thành lập một doanh nghiệp với quy mô như thế, tuy nhiên tôi chưa được rõ là thủ tục xác nhận doanh nghiệp sử dụng lao động khuyết tật trên 30% được quy định như thế nào? Vui lòng hướng dẫn giúp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • CCPL: Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH

   1. Hồ sơ đề nghị công nhận (01 bộ):

   - Văn bản đề nghị của cơ sở sản xuất, kinh doanh trong đó nêu rõ tổng số lao động hiện có, số lao động là người khuyết tật;

   - Bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy phép hoạt động của cơ sở;

   - Danh sách lao động là người khuyết tật và bản sao giấy xác nhận khuyết tật của những người khuyết tật có trong danh sách;

   - Bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của lao động là người khuyết tật đang làm việc.

   2. Trình tự thực hiện:

   - Sau khi hoàn tất hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

   - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định và quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật hoặc có văn bản gửi cơ sở sản xuất, kinh doanh thông báo lý do không công nhận.

   3. Thẩm quyền cấp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

   4. Thời hạn cấp: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

   ** Lưu ý:

   - Khi cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng không đủ từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật thì đại diện cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm phải báo cáo kịp thời và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định ngay việc ngừng công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật.

   - Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật, nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh không đủ điều kiện thì thu hồi quyết định công nhận đã cấp và xử lý theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn