Thủ tục xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng

Ngày hỏi:11/04/2019

Nhờ Ban tư vấn giải đáp giúp tôi vấn đề sau trong thời gian sớm nhất. Cụ thể cho tôi hỏi thủ tục xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng được quy định như thế nào? Chân thành cảm ơn!

Kim Anh - anh*****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thủ tục xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng được quy định tại Điều 33 Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 1486/QĐ-BTP năm 2016, cụ thể:

   1. Chậm nhất là 30 ngày trước khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, đơn vị chủ trì tổ chức xây dựng dự thảo Đề án kèm Tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

   2. Dự thảo Đề án, Tờ trình về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế được gửi lấy ý kiến của Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ các đơn vị được xin ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho đơn vị chủ trì.

   3. Theo ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, đơn vị chủ trì hoàn thiện dự thảo Đề án và Tờ trình trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký gửi Bộ Ngoại giao để cho ý kiến theo quy định về quản lý tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

   Sau khi có ý kiến của Bộ Ngoại giao và các cơ quan có liên quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế hoàn thiện hồ sơ trình duyệt chủ trương tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trình Bộ trưởng xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ít nhất là 20 ngày tính đến ngày dự kiến tổ chức.

   4. Nội dung Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế bao gồm:

   a) Bối cảnh, lý do, danh nghĩa tổ chức;

   b) Mục đích, yêu cầu;

   c) Thời gian, địa điểm;

   d) Nội dung, chương trình làm việc và các hoạt động bên lề;

   đ) Thành phần tham dự (số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu nước ngoài);

   e) Công tác tuyên truyền;

   g) Nguồn kinh phí và hình thức tổ chức thực hiện;

   h) Ý kiến của Bộ Ngoại giao và các cơ quan có liên quan (nếu có).

   Trên đây là tư vấn về thủ tục xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Quyết định 1486/QĐ-BTP năm 2016. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn