Thử việc đối với công chức

Ngày hỏi:13/08/2012
Tôi công tác tại cơ quan hành chính sự nghiệp tại Tiền Giang được 3 năm, sau đó xin nghỉ nhưng không nhận BHXH trợ cấp 1 lần. Tiếp đó, tôi xin làm việc (không thuyên chuyển) tại đơn vị hành sự nghiệp cùng ngành nghề tại Đồng Tháp. Nay tôi xin hỏi: Bây giờ có quy định mới, nếu công tác cùng ngành nghề và thời gian công tác tại đơn vị cũ từ 2 năm trở lên thì không cần thử việc lại và thời gian tăng lương từ bậc 1 (2,34 đại học) lên bậc 2 (2,67) là 3 năm thay vì 4 năm như quy định cũ?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Thông tư số 13/2010 ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010 ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, thì việc tổ chức thi tuyển, xét tuyển và tiếp nhận không qua thi tuyển đối với công chức được quy định như sau: Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức tổ chức thực hiện việc tuyển dụng công chức theo phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển và báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức; Việc tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức được thực hiện theo Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức. Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau: Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định; Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 5 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định. Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định xếp ngạch, bậc lương theo thẩm quyền và theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 79/2005 ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và Cty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Trên đây là những quy định chung đối với công chức. Trường hợp của bạn chuyển công tác đến đơn vị mới, người đứng đầu cơ quan nơi tiếp nhận bạn có thể vận dụng văn bản này để xét tuyển và xếp lương, tính thời gian BHXH cho bạn theo quy định.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn