Thực hiện quy chế dân chủ khi cán bộ, công chức ngành Kiểm toán trực tiếp tham gia ý kiến

Ngày hỏi:27/09/2019

Công tác trong ngành Kiểm sát. Ban biên tập cho tôi hỏi: Thực hiện quy chế dân chủ khi cán bộ, công chức ngành Kiểm toán trực tiếp tham gia ý kiến được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thực hiện quy chế dân chủ khi cán bộ, công chức ngành Kiểm toán trực tiếp tham gia ý kiến quy định tại Điều 11 Quyết định 757/QĐ-VKSTC năm 2008, cụ thể như sau:

   1. Kế hoạch công tác, tổng kết công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị.

   2. Những vấn đề về tổ chức và cán bộ như: Tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

   3. Những vấn đề về tài chính:

   - Xây dựng, thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng ngân sách.

   - Thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức.

   - Xây dựng cơ bản, mua sắm, quản lý và thanh lý tài sản công.

   4. Các biện pháp cải tiến tổ chức, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, sách nhiễu, thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức.

   5. Xây dựng và thực hiện các quy chế hoạt động và những việc khác khi Viện trưởng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thấy cần thiết.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn