Thuế Môn bài phải nộp tính vào chi phí được trừ

Ngày hỏi:21/09/2015
Năm 2014 công ty nợ thuế môn bài chưa nộp vào ngân sách là 1.500.000 đồng.sang năm 2015 công ty mới nộp đủ. năm 2014 Công ty đã hạch toán vào số sách là nợ 6422/có 3338 số tiền 1.500.000 đồng. Xin hỏi: Vậy thuế môn bài năm 2014 (chưa nộp trong năm 2014) có được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 không? Rất mong cục thuế Bình Phước quan tâm tư vấn. Thành thật cảm ơn!

    Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

    • Căn cứ khoản 2, Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính, quy định.

      2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

      “1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

      a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

      b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

      c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

      Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng….

      Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Trường hợp, Công ty bạn không có chứng từ nộp thuế môn bài năm 2014, thì chi phí thuế môn bài năm 2014 không được trừ khi tính thuế TNDN năm 2014.

      Chào bạn !


    Nguồn:

    Cục Thuế Bình Phước
    Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
    CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn