Tiền bồi dưỡng khi tiếp công dân

Ngày hỏi:13/01/2017

Những người người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có được hưởng chế độ bồi dưỡng không? Nếu có, mức tiền thế nào? Mai An

  Nội dung này được Luật gia Xuân Bách tư vấn như sau:

  • Điều 21 Nghị định 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân quy định, đối tượng được hưởng chế độ bồi dưỡng khi tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gồm:

   1. Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Điều 20 Nghị định này được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

   2. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

   3. Cán bộ, công chức; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp và nhân viên quốc phòng trong lực lượng vũ trang; cán bộ dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm y tế tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

   4. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

   Theo Thông tư 320/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 14/12/2016, những người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được hưởng chế độ bồi dưỡng như sau:

   - Đối với đối tượng tại khoản 1, khoản 2 Điều 21 Nghị định 64/2014/NĐ-CP khi làm nhiệm vụ ở trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân được nhận:

   + Bồi dưỡng 100.000 đồng/ngày/người nếu chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề.

   + Bồi dưỡng 80.000 đồng/ngày/người nếu đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề.

   - Với cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao hoặc phân công làm nhiệm vụ tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương được bồi dưỡng 150.000 đồng/ ngày/người. (Trường hợp đang hưởng chế độ phụ cấp theo nghề được bồi dưỡng 120.000 đồng/ngày/người)

   - Các đối tượng quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 21 Nghị định 64/2014/NĐ-CP được bồi dưỡng 50.000 đồng/ngày/người.

   Thông tư 320/2016/TT-BTC này có hiệu lực từ ngày 1/2 và được áp dụng cho năm ngân sách 2017.


  Nguồn:

  Báo VnExpress.net
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn