Tiền đóng bảo hiểm trách nhiệm cho công chứng viên do ai trả?

Ngày hỏi:24/10/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên thì tiền mua bảo hiểm này do công chứng viên phải đóng hay văn phòng công chứng phải đóng?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiền đóng bảo hiểm trách nhiệm cho công chứng viên do ai trả?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 19 Nghị định 26/2015/NĐ-CP quy định: Tổ chức hành nghề công chứng trực tiếp mua hoặc có thể ủy quyền cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình.

   Như vậy, pháp luật yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng - văn phòng công chứng phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên thuộc văn phòng của mình. Vậy nên, tiền đóng bảo hiểm trách nhiệm này do văn phòng công chứng chi trả.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn