Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của tổ chức công đoàn được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:16/01/2018

Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của tổ chức công đoàn được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi tên Nam, hiện nay tôi đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Tôi cần tìm hiểu một số quy định liên quan đến xét khen thưởng của tổ chức công đoàn. Ban Biên tập cho tôi hỏi: Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của tổ chức công đoàn được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời của Ban Biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn.     

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 50 Quyết định 2106/QĐ-TLĐ năm 2017 về Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành thì Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của tổ chức công đoàn được quy định như sau:

   1. Cách tính mức tiền thưởng.

   1.1. Mức tiền thưởng cho tập thể, cá nhân kèm theo các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong hệ thống Công đoàn được tính như sau:

   Mức tiền lương cơ sở do Chính phủ quy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết định khen thưởng nhân với hệ số theo quy định và được làm tròn số lên hàng chục ngàn đồng tiền Việt Nam;

   1.2. Hệ số mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được quy định cụ thể: (có bảng phụ lục đính kèm).

   2. Cấp chi tiền thưởng.

   Tiền thưởng kèm theo Quyết định khen thưởng của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn do cấp trình Tổng Liên đoàn chi khen thưởng.

   Tổng Liên đoàn chi tiền thưởng cho “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh”, “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” và tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại các Hội nghị tổng kết, sơ kết do Tổng liên đoàn tổ chức.

   Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn khi quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố thì có trách nhiệm chi tiền thưởng kèm theo quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân đó và ngược lại.

   3. Tiền thưởng kèm theo danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

   3.1. Trong cùng một thời điểm, cùng một thành tích, một đối tượng nếu đạt nhiều danh hiệu thi đua kèm theo các mức tiền thưởng khác nhau thì nhận mức tiền thưởng cao nhất;

   3.2. Trong cùng một thời điểm, một đối tượng nếu đạt nhiều danh hiệu thi đua thời gian để đạt được các danh hiệu thi đua đó khác nhau thì nhận mức tiền thưởng của các danh hiệu thi đua;

   3.3. Trong cùng một thời điểm, một đối tượng vừa đạt danh hiệu thi đua vừa đạt hình thức khen thưởng thì được nhận tiền thưởng của danh hiệu thi đua và của hình thức khen thưởng.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của tổ chức công đoàn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 2106/QĐ-TLĐ năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn