Tiếp nhận, lưu giữ và trao đổi thông tin điện tử của Bộ Tài chính

Ngày hỏi:05/10/2017

Tiếp nhận, lưu giữ và trao đổi thông tin điện tử của Bộ Tài chính được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Minh Phương, em đang là sinh viên năm cuối Học viện hành chính quốc gia. Để hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp của mình, em có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp em, cụ thể là việc tiếp nhận, lưu giữ và trao đổi thông tin điện tử của Bộ Tài chính được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Em mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (minh_phuong***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiếp nhận, lưu giữ và trao đổi thông tin điện tử của Bộ Tài chính được quy định tại Điều 57 Quy chế làm việc của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 469/QĐ-BTC năm 2017 như sau:

   - Cán bộ, công chức trong cơ quan Bộ có trách nhiệm chấp hành quy định khai thác và truy cập thông tin trên Trang điện tử của Bộ.

   Việc tiếp nhận, lưu trữ và chuyển thông tin thuộc danh mục tài liệu mật phải thực hiện theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và của ngành Tài chính.

   - Khuyến khích việc trao đổi thông tin trên mạng và giữa các đơn vị, cá nhân để giải quyết công việc. Các đơn vị thường xuyên theo dõi thông tin trên Trang điện tử và công thông tin điện tử của Bộ để kịp thời truy cập các văn bản chỉ đạo, điều hành và các thông tin khác để quán triệt và thực hiện. Cán bộ, công chức tăng cường sử dụng thư điện tử của Bộ (mail.mof.gov.vn) trong trao đổi công việc, tuân theo các quy định hiện hành của Chính phủ.

   - Văn phòng Bộ phối bợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính khai thác và phổ biến những thông tin trên Trang điện tử, cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính về các văn bản quy phạm pháp luật, các báo cáo và các thông tin liên quan khác để phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Bộ, việc khai thác, sử dụng của các đơn vị thuộc Bộ và của cán bộ, công chức.

   - Việc cung cấp và sử dụng thông tin trên Trang điện tử và cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính phải chấp hành các quy định của pháp luật về cung cấp và sử dụng thông tin trên Internet và Quy chế về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ, thiết bị công nghệ thông tin tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.

   Trên đây là nội dung quy định về việc tiếp nhận, lưu giữ và trao đổi thông tin điện tử của Bộ Tài chính. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 469/QĐ-BTC năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn