Tiếp nhận, xử lý hồ sơ hành chính và thông báo kết quả trên cổng thông tin 1 cửa quốc gia từ năm 2020

Ngày hỏi:02/12/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi từ năm 2020 thì việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ hành chính và thông báo kết quả trên cổng thông tin 1 cửa quốc gia được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 19 Nghị định 85/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ hành chính và thông báo kết quả trên cổng thông tin 1 cửa quốc gia, cụ thể như sau:

   1. Cổng thông tin một cửa quốc gia thực hiện:

   a) Tiếp nhận thông tin khai điện tử theo thời gian 24 giờ trong một ngày và 07 ngày trong một tuần;

   b) Phản hồi thông tin khai điện tử đến người khai và chuyển thông tin khai điện tử đến các hệ thống xử lý chuyên ngành theo chế độ tự động.

   2. Cơ quan xử lý thực hiện:

   a) Tiếp nhận và xử lý hồ sơ hành chính;

   b) Thông báo tình trạng tiếp nhận đến người khai và các cơ quan liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia dưới hình thức chấp nhận hoặc từ chối hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hành chính;

   c) Thông báo kết quả xử lý cho người khai và các cơ quan liên quan... thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

   Thời hạn xử lý, thông báo tình trạng tiếp nhận hồ sơ hành chính, thông báo kết quả xử lý thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn