Tiếp tục kéo dài đơn vị hành chính thuộc vùng ĐBKK

Ngày hỏi:14/09/2016

Chúng tôi là giáo viên Trường THCS & THPT Phú Thạnh (huyện Tân Phú Đông,Tiền Giang), được công nhận đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số: 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014. Chúng tôi được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 đến hết tháng 2/2016. Ngày 11/3/2016, Thủ tướng có Quyết định số: 12/2016/QĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 và Quyết định số: 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ Tướng. Chúng tôi có tiếp tục được hưởng chính sách theo Quyết định: 12/2016/QĐ-TTg ngày 11/3/2016 không?

Nguyễn Văn Đương

  Nội dung này được Báo Giáo dục và Thời đại tư vấn như sau:

  • Ngày 11/3/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 12/2016/QĐ-TTg. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/4/2016.

   Theo đó, Quyết định này, cho phép kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số: 30/2012/QĐ-TTG ngày 18/7/2012 và Quyết định số: 1049/QĐ-TTG ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh Mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn cho đến khi quy định mới của Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề này có hiệu lực.

   Các tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi tại Quyết định số: 30/2012/QĐ-TTg và Danh Mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số: 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 được tiếp tục áp dụng từ ngày 1/1/2016.

   Căn cứ vào quy định nêu trên, nếu đúng là trước đây, đơn vị bạn công tác nằm trên vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số: 1049/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ thì nay Quyết định số: 12/2016/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, đơn vị các bạn vẫn thuộc diện đặc biệt khó khăn.

   Như vậy, các bạn vẫn thuộc đối tượng được thụ hưởng chế độ chính sách theo Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ "Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn".


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn