Tiêu chí bình xét thi đua đối với cán bộ được cử đi học dài hạn

Ngày hỏi:18/05/2010

Bà Trần Thị Nam Chi, công tác tại Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh gửi thư phản ánh: Năm 2009 bà Chi được Ban Tổ chức Huyện ủy Củ Chi cử đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị, hệ tập trung tại Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (khu vực 2) từ tháng 2/2009 đến ngày 29/1/2010. Cuối năm 2009, Phòng Văn hóa-Thông tin huyện bình xét thi đua cuối năm đề nghị danh hiệu "Lao động tiên tiến" đối với bà Chi. Nhưng, theo phản ánh của bà Chi, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện không công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" đối với trường hợp của bà Chi. Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Chi đề nghị được cơ quan chức năng giải đáp, kết luận của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Củ Chi đối với trường hợp của bà Chi có đúng quy định?

Nội dung này được UBND huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

  • Ngày 18/1/2010 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Củ Chi đã họp bình xét và không công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" đối với trường hợp bà Trần Thị Nam Chi là đúng.

    Vì, căn cứ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 24 Luật Thi đua, Khen thưởng, trong năm 2009 cá nhân có đăng ký thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ (bao gồm hoàn thành số lượng và chất lượng các công việc được giao đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao) mới được xét công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến.

    Theo hướng dẫn thực hiện một số quy định chi tiết về công tác Thi đua - Khen thưởng theo Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 của UBND TP. Hồ Chí Minh có ghi: "Các cá nhân được cử đi học dài hạn thì kết quả học tập phải đạt từ loại khá trở lên mới được đưa vào diện bình xét, khen thưởng thi đua" và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện căn cứ theo thành tích công tác và kết quả học tập tròn năm.

    Như vậy trường hợp bà Chi, trong năm 2009 thực hiện nhiệm vụ đi học, cuối năm chưa có kết quả học tập nên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện không có cơ sở để bình xét công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho bà Chi. Tháng 2/2010 bà Chi mới có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, đây là do thiếu sót của bà Chi đã cung cấp kết quả học tập chậm trễ.

    Tuy nhiên, qua xem xét kết quả học tập thì Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Củ Chi xét bổ sung danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho bà Chi năm 2009.


Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
  • đang phân tích....
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn