Tiêu chí đánh giá ban thường vụ cấp ủy cấp huyện, cấp ủy cơ sở từ 18/10/2019

Ngày hỏi:31/10/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới của ban tổ chức trung ương về kiểm điểm đánh giá xếp loại đảng thì tiêu chí đánh giá ban thường vụ cấp ủy cấp huyện; cấp ủy cơ sở được quy định thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Căn cứ Tiết 3 Điểm B Mục II Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 quy định tiêu chí đánh giá ban thường vụ cấp ủy cấp huyện, cấp ủy cơ sở như sau:

  Về xây dựng tập thể lãnh đạo, quản lý

  - Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; quy chế làm việc; xây dựng đoàn kết nội bộ.

  - Trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

  Về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm

  - Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

  - Việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm.

  - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt và được lượng hóa bằng sản phẩm (nếu có).

  - Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp.

  Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra

  Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
TỪ KHÓA NỔI BẬT