Tiêu chí đánh giá công chức Bộ KH&CN bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ

Ngày hỏi:16/01/2019

Vào giai đoạn cuối năm thì đơn vị, cơ quan nhà nước sẽ tiến hành đánh giá và phân loại công chức trong đơn vị, anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì tiêu chí đánh giá Công chức của Bộ KH&CN được đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 11 Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 3649/QĐ-BKHCN năm 2018, quy định tiêu chí đánh giá, phân loại công chức không hoàn thành nhiệm vụ như sau:

   1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

   - Không thực hiện hoặc vi phạm đường lối, chủ trương của Đảng hoặc chính sách, pháp luật của Nhà nước bị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật;

   - Chỉ hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

   - Ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương kém: Thường xuyên vi phạm kỷ luật lao động, quy chế làm việc của đơn vị; không chấp hành sự phân công, phân nhiệm cấp trên giao, thái độ đùn đẩy trong tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

   - Gây mất đoàn kết trong đơn vị;

   - Có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí bị xử lý kỷ luật.

   2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý để xảy ra một trong các trường hợp sau đây thì phân loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

   - Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;

   - Liên quan trực tiếp đến tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí tại các đơn vị được giao phụ trách và bị xử lý theo quy định của pháp luật;

   - Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoặc lĩnh vực, công việc được giao phụ trách hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

   - Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục;

   - Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết kéo dài, nghiêm trọng (có kết luận của cấp có thẩm quyền).

   Trên đây là quy định về tiêu chí đánh giá, phân loại công chức không hoàn thành nhiệm vụ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn