Tiêu chí đánh giá công chức của Bộ KH&CN hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngày hỏi:15/01/2019

Vào giai đoạn cuối năm tại các đơn vị nhà nước sẽ tiến hành đánh giá và phân loại đối với công chức tại đơn vị mình. Tôi đang tìm hiểu các quy định về đánh giá công chức của Bộ KH&CN, anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì tiêu chí đánh giá công chức của Bộ KH&CN hoàn thành tốt nhiệm vụ được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 9 Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 3649/QĐ-BKHCN năm 2018, quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ như sau:

   1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được các tiêu chí sau đây thì phân loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

   - Các tiêu chí quy định tại điểm a, b, c, d và g, h, i khoản 1 Điều 8 Quy chế này;

   - Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

   - Hoàn thành nhiệm vụ đột xuất.

   2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được các tiêu chí sau đây thì phân loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

   - Các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này;

   - Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoặc lĩnh vực, công việc được giao phụ trách hoàn thành 100% nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; hoàn thành nhiệm vụ đột xuất;

   - Có năng lực xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất.

   Trên đây là quy định về tiêu chí đánh giá công chức của Bộ KH&CN hoàn thành tốt nhiệm vụ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn