Tiêu chí đánh giá công chức của Bộ KH&CN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ngày hỏi:15/01/2019

Tôi đang làm việc tại đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, vào giai đoạn cuối năm tại đơn vị sẽ tiến hành đánh giá và phân loại đối với công chức. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì tiêu chí đánh giá công chức Bộ KH&CN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm những tiêu chí gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 8 Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 3649/QĐ-BKHCN năm 2018, quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như sau:

   1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được các tiêu chí sau đây thì phân loại ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

   - Luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

   - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị;

   - Có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt việc phòng, chống các hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí;

   - Có tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao;

   - Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả;

   - Hoàn thành kịp thời và bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ đột xuất;

   - Có ý thức học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

   - Phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với đồng nghiệp, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

   - Luôn chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao;

   - Có ít nhất 01 thành tích khoa học và công nghệ theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

   2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được các tiêu chí sau đây thì phân loại ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

   - Các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này;

   - Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoặc lĩnh vực, công việc được giao phụ trách hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả; hoàn thành kịp thời và bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ đột xuất;

   - Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành; có khả năng định hướng chuyên môn sâu đối với lĩnh vực, nhiệm vụ được giao; thường xuyên có ý thức cải tiến, đổi mới lề lối và phương thức làm việc; có năng lực tập hợp công chức, viên chức, xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất.

   Trên đây là quy định về tiêu chí đánh giá công chức của Bộ KH&CN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn