Tiêu chí đánh giá công chức lãnh đạo ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành nhiệm vụ

Ngày hỏi:04/12/2019

Việc đánh giá, phân loại công chức giữ chức vụ lãnh đạo ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành nhiệm vụ được thực hiện dựa trên những tiêu chí nào? Mong có thông tin phản hồi!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chí đánh giá công chức lãnh đạo ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành nhiệm vụ được quy định tại Khoản 2 Điều 17 Quy chế kèm theo Quyết định 561/QĐ-VKSTC 2019, cụ thể như sau:

   Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt các tiêu chí quy định tại các điểm a, b khoản 1 Điều 14 Quy chế này và có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

   a) Các tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đều hoàn thành nhưng có tối đa 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp.

   b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị chậm tiến độ.

   c) Giải quyết công việc của đơn vị không đúng quy định của pháp luật, tuy chưa gây hậu quả nhưng phải có biện pháp khắc phục.

   d) Đơn vị được giao lãnh đạo, phụ trách hoàn thành trên 70% các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Có ít nhất 70% số đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

   đ) Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Kiểm sát nhân dân
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn